Годинник

Main Menu

Online

We have 8 guests online

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Аерокосмічний центр, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
Articles and conferences

Влияние фактора расщепления квадратур на эффективность адаптивной антенно-приемной системы/ Э.О. Ковалевский, М.В. Кондратюк // Матеріали X МНТК «Авіа-2011». –Т.2.– К.:НАУ, 2011, с.7.62-7.64

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Використання процедури факторизації для покращення збіжності задач калманівської фільтрації/ А.А. Тунік, Г.Г. Вальденмайер // АВІА-2011, Київ, 2011, с.40-43.

AddThis Social Bookmark Button
 

Аналіз процедур факторизації коваріаційних матриць для задач розширеної калманівської фільтрації в інерційно-супутникових системах/ А.А. Тунік , Г.Г. Вальденмайер // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. - №1(17). – С. 10-16.

AddThis Social Bookmark Button
 

Дослідження впливу частоти синусоїдальної завади на ефективність її подавлення адаптивною антеною / М.В. Кондратюк // Проблеми навігації і управління рухом: всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 23-24 листопада 2010р.: збірник тез. –К.:Холтех, 2010. – С. 21.

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Використання програмного забезпечення GNUPLOT при проведенні досліджень системи супутникової навігації / Конін В.В., Куценко О.В. // Політ: Х міжнар. наук.- практ. конф. студентів та молодих учених, 7-9 квітня 2010 р. : збірник тез. – Т. 1.– С. 23.

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Адаптивна антена з аналізатором спектра сигналу / Ковалевський Е.О., Васильєв І.В., Газнюк М.О. // Політ: Х міжнар. наук.- практ. конф. студентів та молодих учених, 7-9 квітня 2010 р. : збірник тез. – Т. 1.– С. 8.

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Оцінка алгоритму інтегрування рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарату / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Вісник інженерної академії України. Випуск 2. – 2010. - №2. – С. 17-21.

AddThis Social Bookmark Button
 

Analysis of unmanned aerial vehicle kinematic equations integration algorithms / V. P. Kharchenko, S. I. Ilnytska // Proceedings of the NAU.– 2010. – №3 (44). – P. 9-17.

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Математическая модель погрешностей инерциальных датчиков низкой стоимости / С.И. Ильницкая // Проблеми навігації і управління рухом: всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 23-24 листопада 2010р.: збірник тез. –К.:Холтех, 2010. – С. 29.

Download article in PDF

AddThis Social Bookmark Button
 

Аналіз алгоритмів інтеграції рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарату / В.П. Харченко, С.І. Ільницька // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті, 25-27 травня 2010 р.: матеріали між нар. наук.- практ. конф. – Херсон: Вид-во ХДМІ. – Т. 1. – С. 244- 247.

AddThis Social Bookmark Button
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7